Centre d’art Can Felipa
El Convit amb Antoni Miralda